Ziekenvervoer

Ziekenvervoer

Ambulances spelen vaak een cruciale rol in het geval van medische spoedgevallen. Het snelle handelen en vlugge vervoer zorgt ervoor dat er op tijd zorg kan worden gegeven in Nederland. Omdat je over het algemeen niet heel vaak uitgebreid gebruik gemaakt van deze dienst, is het wellicht niet bekend wat het nou precies kost en wat er precies gedekt is.

Vergoeding ziekenvervoer via zorgverzekering

Wanneer je met een ambulance naar het ziekenhuis moet worden gebracht wordt dit in bijna alle gevallen vergoed door je basis verzekering. Het vervoer moet in dat geval natuurlijk wel medisch noodzakelijk zijn. Bij de meeste zorgverzekeraars worden er twee typen ambulancevervoer worden onderscheidt die door deze basisverzekering worden vergoed. Dit zijn spoedvervoer en besteld vervoer.

Spoedvervoer

Dit is het geval wanneer je in een ongeval betrokken bent of bijvoorbeeld een hartaanval krijgt en je moet met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Wanneer je het alarmnummer 112 belt, zullen de ambulancemedewerker ter plekke bepalen of het noodzakelijk is om je naar het ziekenhuis te vervoeren. Dit wordt altijd vergoed door de basisverzekering.

Ambulance vervoer
Het vervoer in een ambulance wordt dikwijls vergoed door de verzekeraar.

Besteld vervoer

Dit is het geval wanneer je wegens ziekte of handicap alleen liggend vervoert kunt worden. In dit geval moet je hiervoor een medische indicatie hebben van je specialist of huisarts. Deze zullen in de meeste gevallen zelf het ambulance vervoer voor je regelen. Wanneer je wel zelfstandig per auto, taxi of openbaar vervoer naar het ziekenhuis kunt reizen, kom je wellicht in aanmerking voor de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Omdat de vergoeding voor ambulancevervoer bij iedere basisverzekering hetzelfde is, volstaat het verzekeren met alleen een basisverzekering. Dit is uiteraard alleen slim als je geen gebruik maakt van zorg die niet onder de dekking van je basisverzekering valt. Zo kun je kiezen voor de allergoedkoopste zorgverzekering zonder je zorgen te maken over eventuele calamiteiten. Op onze vergelijk pagina kun je in één oogopslag zien welke zorgverzekeraar de goedkoopste polis biedt voor jouw specifieke situatie.

Kosten van de ambulance

Met een basisverzekering worden alle bovenstaande situaties volledig vergoed. Dit geldt echter voor ambulanceritten tot maximaal 200 kilometer. Wanneer de rit langer is, dan dien je hier speciaal toestemming voor te vragen van je zorgverzekeraar. Ook moet je doorgaans toestemming krijgen wanneer vervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is en je om die reden met een boot of helikopter moet worden vervoerd.

Welke ambulance kosten worden dan niet vergoed?

De basisverzekering vergoedt de kosten voor ambulancevervoer niet als je voor begeleiding of therapie naar een verpleeghuis of psychiatrische instelling moet worden gebracht. Je kunt in dit geval een vergoeding krijgen vanuit de AWBZ mits het vervoer noodzakelijk is. Ook hoef je voor ambulancevervoer geen eigen bijdrage te betalen. Omdat het vervoer met een ambulance wordt vergoed vanuit je basisverzekering, valt de handeling onder je eigen risico. Wanneer je dus nog niet je volledig eigen risico hebt gebruikt, moet je (een deel van) de kosten zelf betalen.