Privacy

Door middel van dit Privacy reglement wil Zekert.nl u duidelijkheid verschaffen in wat zij met uw persoonsgegevens doet.
Ons privacybeleid. De privacy van de bezoekers van onze site wordt gerespecteerd. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”). Zekert.nl heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register van het CBP.

Doeleinden verwerking gegevens

Bij de aanvraag (al dan niet via een adviseur) van een financieel product en/of financiële dienst worden uw persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Zekert.nl gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële producten en/of financiële diensten en in verband met wettelijke regelingen.

Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere producten en diensten

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van onze dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële producten en/of financiële diensten. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst om uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten u dan informeren waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar uw eventuele strafrechtelijke verleden. Wij zullen in dat geval alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financieel product en/of financiële dienst.

Opname communicatie

Wij kunnen bepaalde communicatie opnemen ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten. Verder nemen wij communicatie op indien dit uit oogpunt van fraudepreventie noodzakelijk wordt geacht, dan wel ten behoeve van het trainen, coachen en/of beoordelen van personeel. Indien mogelijk hebt u als cliënt het recht om het opgenomen gesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen. De opnames en transcripties worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor eerdergenoemde doeleinden.

Gebruik website

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen.

Cookies en webbeacons

Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden (“cookies”) naar uw computer worden gestuurd en daar worden opgeslagen ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronisch communicatie-netwerk, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u slechts één keer hoeft in te loggen. De cookie heeft in dit voorbeeld dan tot doel om de server te vertellen dat u bent teruggekeerd naar die webpagina.

Als u zich nooit registreert en geen persoonlijke gegevens op deze website achterlaat, weet de server alleen dat iemand met de specifieke cookie is teruggekeerd naar de website. Dit maakt uw gebruik van deze website gemakkelijker en stelt ons in staat om (geanonimiseerde) gegevens te verzamelen over het bezoek aan de website. Wij kunnen bepalen welke gegevens al of niet belangrijk zijn voor onze bezoekers. Hierdoor kunnen wij webpagina’s die u niet gebruikt verwijderen en ons richten op gegevens die u nodig hebt.

Verder gebruiken wij externe advertentietechnologie om een beeld te krijgen van het gedrag van bezoekers op onze website. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de effectiviteit van internetadvertenties op onze website en de websites van derden. Hiervoor maken we gebruik van webbeacons en cookies die door een derde worden aangeleverd en door ons op uw computer worden geplaatst.

In beide gevallen is de informatie die wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar. De cookies zijn erop gericht om bepaalde handelingen en transacties van u als bezoeker op onze website te registreren. Op basis van deze gegevens kunnen bepaalde profielen worden aangewezen. Wanneer u vervolgens op een website binnen het netwerk van de eerder genoemde derde komt, dan kan aan u een advertentie-uiting worden getoond op basis van het aangewezen profiel.

De webbeacons zijn erop gericht om te bepalen van welke externe website u op onze site bent gekomen en of dit leidt tot een succesvol gebruik van onze website. Op basis van deze gegevens kan de effectiviteit van onze internetadvertenties op andere websites bepaald worden. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van de derde. Zoals gezegd is deze informatie niet persoonlijk identificeerbaar.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te accepteren of om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangeboden. U kunt dan zelf bepalen of u de cookie accepteert of niet. Als u Internet Explorer 5.0 of hoger gebruikt, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

Klik in de menubalk van uw browser op ‘Extra’;
Klik op ‘Internetopties’;
Klik op het tabblad ‘Beveiliging’;
Klik op ‘Internet’ en vervolgens op ‘Aangepast niveau’;
Scroll naar beneden en selecteer bij ‘Cookies’ één van de twee opties.

Hyperlinks
Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit Privacy reglement heeft geen betrekking op websites waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

U hebt het recht om op te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij moeten u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens aanleveren. Hiervoor kan een vergoeding gevraagd worden.

Indien u van mening bent dat de u betreffende persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dan hebt u het recht om ons te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt zich in dat geval telefonisch wenden tot onze Klantenservice.

Wijziging reglement

Gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijziging van bedrijfsactiviteiten, kan de tekst van dit Privacy reglement door ons worden aangepast. Het verdient daarom aanbeveling om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u deze website bezoekt.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over dit Privacy reglement, dan kunt u zich schriftelijk, telefonisch of per e-mail wenden tot onze klantenservice.