Levensverzekering

Levensverzekeringen spelen een belangrijke rol bij het afdekken van risico’s en het opbouwen van vermogen. Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. Van belang is de manier van uitkeren (eenmalig of periodiek) en het moment van uitkeren. Het moment van uitkeren kan worden onderverdeeld in drie hoofdvormen:

  • Levensverzekering – uitkeren bij overlijden (risicoverzekering)
  • Levensverzekering – uitkeren bij leven (spaarverzekering)
  • Levensverzekering -uitkeren bij leven op een bepaalde datum of bij eerder overlijden (gemengde verzekering)

Een verzekering bij overlijden, de overlijdensrisicoverzekering, keert alleen uit als de verzekerde overlijdt.
Een verzekering bij leven keert een bedrag uit bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Bij deze verzekering wordt dus vermogen opgebouwd, bijvoorbeeld als studieverzekering. Als een verzekering bij leven gecombineerd wordt met een overlijdensrisicoverzekering, is er sprake van een gemengde verzekering, ook wel kapitaalverzekering genoemd.