Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

  • Ik heb een vraag over Mijn Polismap?
  • Ik wil mijn verzekeringen overzetten, hoe werkt dat?
  • Ik ben student, hebben jullie een goedkope verzekkering voor mij?
  • Ik heb een klacht!

Ik heb een vraag over Mijn Polismap?

Zekert.nl gebruikt de website van www.MijnPolismap.nl voor het beheren van uw gegevens en verzekeringen. Op deze site kunt u veilig uw gegevens invoeren. U kunt al uw contactgegevens en verzekeringen beheren via Mijn Polismap. Heeft u vragen over Mijn Polismap dan kunt u kijken op de onderstaande website. Komt u er niet uit dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vragen over Mijn Polismap

Verzekeringen overzetten

U wilt één of meerdere verzekeringen bij Zekert onderbrengen en u wilt weten welke stappen u daarvoor dient te doorlopen.

Voor het overzetten van uw verzekeringen zijn wij u graag van dienst. Wij adviseren u contact met een van onze adviseurs op te nemen. Wij helpen u bij het verzamelen van de juiste informatie en bij het opzeggen van de verzekeringen bij uw huidige partij. Wilt u het zelf regelen dan kunt u beginnen met een offerte aanvragen. Voor bijvoorbeeld een Verzekeringspakket. U krijgt per e-mail een offerte toegestuurt. Deze kunt u ondertekent retourneren. Waarna wij de verzekeringen voor u afsluiten. Vergeet niet uw huidige verzekeraar op de hoogte te stellen.

Verzekering voor studenten

U wilt weten wat Zekert voor u als student kan betekenen? Kijk op de volgende voor meer informatie over verzekeringen voor studenten. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Studentenverzekering

Ik heb een klacht.

Zekert heeft een vastgestelde procedure om klachten te behandelen.

1. Binnen Zekert.nl is de directie verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten.
2. Iedere uiting van ongenoegen omtrent de dienstverlening van mijnaradar.nl, waarbij Zekert.nl ook daadwerkelijk invloed op de kwaliteit van de dienstverlening heeft gehad wordt bij Zekert.nl beschouwd als een klacht.
3. Een klacht kan derhalve schriftelijk, mondeling, telefonisch en per email worden geuit door de klant. Als Zekert.nl een klacht ontvangt wordt deze klacht aangemeld en genummerd via het klachtenformulier.
4. Bij ontvangst van de klacht wordt een eerste indicatie gegeven van de verwachte verwerkingstijd. Deze bedraagt maximaal een maand voor lichtere klachten en 3 maanden voor zware gevallen. Mocht deze tijd worden overschreden dan wordt de klant hiervan per brief op de hoogte gesteld.
5. In het klachtdossier wordt alle relevante informatie gevoegd. Dit dossier is voor intern gebruik. Van alle relevante contactmomenten met de klager wordt een kopie in het dossier gevoegd. Alle gemaakte afspraken over het oplossen van de klacht worden schriftelijk aan de klant bevestigd.
6. Na afhandeling van de klacht wordt het klachtdossier gesloten en gedurende 2 jaar bewaard.
7. Indien er geen passende oplossing kan worden geboden dient de klant te worden gewezen op de mogelijkheid om binnen 3 maanden na dagtekening van de afwijzing van de klacht in beroep te gaan bij Kifid.

Ieder kwartaal wordt er een rapportage opgesteld met de afgehandelde klachten en de lopende klachten. In het jaarverslag wordt een klachtenparagraaf opgenomen