Disclaimer

Zekert.nl beheert deze website om informatie over haar werkzaamheden, producten en haar bedrijfsvoering te verspreiden. Zekert.nl heeft zich ten doel gesteld om gepresenteerde informatie accuraat en recent weer te geven. Als fouten onder de aandacht van Zekert.nl worden gebracht zal ernaar worden gestreefd deze zo spoedig mogelijk te herstellen.

Zekert.nl stelt zich tevens ten doel om storingen als gevolg van technische mankementen tot een minimum te beperken. Zekert.nl accepteert echter op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot probleem van dergelijke aard bij het gebruik van deze site verbonden externe site.