Bruiloftverzekering

Bruiloftverzekering

Jouw huwelijksdag is tot in de puntjes geregeld. Toch kan er altijd iets tussenkomen; mensen die voor het feest belangrijk zijn, kunnen ziek worden. Een getuige bijvoorbeeld, of de ceremoniemeester, of de receptieruimte komt blank te staan. Zulke gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat het feest veel te vroeg moet worden gestaakt of zelfs helemaal niet door kan gaan.

Heel vervelend allemaal, maar het wordt nog vervelender als je ook nog eens voor alle kosten moet opdraaien. Daarom is het verstandig om deze kostbare dag goed te verzekeren. Je neemt dan het zekere voor het onzekere om er een onvergetelijke dag van te maken. Een bruiloftverzekering vergoedt namelijk de financiële schade die je lijdt wanneer de bruiloft niet door kan gaan, onderbroken wordt of plotseling moet worden gestaakt door omstandigheden waar je geen invloed op heeft, zoals brand of waterschade. Naast deze dekking kunt je zich ook verzekeren tegen het niet verschijnen van onmisbare personen, ongevallen en schade aan objecten (huwelijkscadeaus).

Bruiloft verzekeren

Gefeliciteerd! Je gaat trouwen. Je bent waarschijnlijk al lang bezig met het plannen van de mooiste dag van je leven. Is alles al geregeld? De feestlocatie, de band, de trouwauto, de bruidskleding, de uitnodigingen, de trouwringen, de bruidstaart, de catering? En een verzekering dan, heb je daar eventueel aan gedacht? Met een bruiloftsverzekering heb je geen financiële zorgen op de mooiste dag van je leven.

Dekking bruiloftsverzekering

Stel dat jouw bruiloft niet door kan gaan. Bijvoorbeeld omdat jouw getuige plotseling ziek is geworden, of omdat de vloer van de feestzaal ineens onder water staat door een grote lekkage. Dan vergoedt een bruiloftsverzekering de financiële schade. Ook als je door zulke onverwachte omstandigheden de bruiloft eerder moet beëindigen. De verzekering is dus geldig bij beëindiging vooraf én halverwege.
Je bent vaak verzekerd voor de kosten die je moet maken als de bruiloft door ziekte, ongeval of overlijden van één of meer personen die je heeft opgegeven op het aanvraagformulier of door omstandigheden waar je niets aan kunt doen:

 • niet door kan gaan;
 • moet worden uitgesteld;
 • voortijdig en definitief moet worden stopgezet;
 • moet worden onderbroken.

Wie zijn er verzekerd?
Het niet kunnen verschijnen is verzekerd voor het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een jubileum daarvan viert, en hun

 • ouders;
 • kinderen en hun partners;
 • broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers en schoonzussen;
 • ooms en tantes en hun partners
 • kinderen van broers en zusters van het bruidspaar
 • de bij het huwelijk aanwezige en als zodanig opgegeven ceremoniemeester(s) en getuigen
 • de weddingplanner.

Wat krijgt u vergoed?
Over het algemeen vergoedt de verzekering de kosten voor het niet doorgaan, stoppen of uitstellen van de bruiloft. Je ontvangt maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat. Dit wordt verminderd met alle inkomsten van de bruiloft en eventuele besparingen. Onder kosten wordt verstaan de extra kosten die je hebt als de bruiloft niet doorgaat, stopt of wordt onderbroken of uitgesteld. Denk daarbij aan de huur van de locatie, (om)boekingskosten, het huren van geluids- en lichtapparatuur, de catering, al gemaakte kosten voor drukwerk en uitnodigingen, het loon van artiesten en bar- en deurpersoneel of de huur van bussen voor het vervoer van gasten en apparatuur.

Huwelijkscadeaus

Buiten dat je zelf veel kosten maakt voor je bruiloft, krijg je ook veel cadeau’s. Al die lieve giften van jouw familie, vrienden en collega’s. Daarom is het ontzettend zonde als uw huwelijkscadeaus beschadigd raken. Een bruiloftverzekering vergoedt vaak de waarde van deze cadeau’s. Je bent verzekerd voor schade aan bruidskleding of de in ontvangst genomen cadeaus door alle van buitenkomende onheilen. Dit zijn onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de kwaliteit van de bruidskleding of de cadeaus te maken hebben, zoals brand of stukvallen. Je bent tevens verzekerd voor diefstal na inbraak uit een afgesloten gebouw. Ook diefstal uit een tent is verzekerd als deze permanent wordt bewaakt.

Wat krijg je vergoed? (indicatie, kan per verzekeraar verschillen)

 • 25% van het verzekerd bedrag voor bruidskleding, tot niet meer dan € 5.000,-
 • 25% van het verzekerd bedrag voor de in ontvangst genomen cadeaus.
 • € 50,- eigen risico per gebeurtenis voor brand, storm en inbraak

Ongevallen

Je moet er niet aan denken, maar het kan gebeuren dat iemand tijdens of voor uw bruiloft een ernstig ongeluk krijgt. Het minste dat de verzekeraar dan kan doen, is financieel bijspringen.

Dekkingsoverzicht (Indicatie, kan per verzekeraar verschillen)
– bij overlijden per persoon € 2.500,-
– bij blijvende invaliditeit per persoon € 12.500,-
Voor overlijden en blijvende invaliditeit samen keert een verzekeraar vaak maximaal € 125.000,- per gebeurtenis uit.

Wie zijn er verzekerd?
het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een jubileum daarvan viert, en hun

 • ouders;
 • kinderen en hun partners;
 • broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers en schoonzussen;
 • ooms en tantes en hun partners
 • kinderen van broers en zusters van het bruidspaar
 • de bij het huwelijk aanwezige en als zodanig opgegeven ceremoniemeester(s) en getuigen

Premiekosten bruiloftsverzekering

Verzekeraars bieden niet allemaal dezelfde premie aan. Hieronder een indicatie van wat je kan verwachten als premie voor een bruiloftsverzekering.

Premie bruiloftsverzekering

Veelgestelde vragen

Wie zijn er met een bruiloftverzekering verzekerd?
Het niet kunnen verschijnen is verzekerd voor het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een jubileum daarvan viert, en hun

 • ouders;
 • kinderen en hun partners;
 • broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers en schoonzussen;
 • ooms en tantes en hun partners
 • kinderen van broers en zusters van het bruidspaar
 • de bij het huwelijk aanwezige en als zodanig opgegeven ceremoniemeester(s) en getuigen
 • de weddingplanner.
Tot welke bedrag kan deze bruiloftverzekering online afgesloten worden?
Dit verschilt per verzekeraar, maar kan vaak online tot een bedrag van € 150.000 (totaal verzekerd bedrag) worden afgesloten.